پست ثابت
 
 

     

به وبلاگ بانك سوالات ششم ابتدايي خوش آمديد


نويسنده : رمضان نظری


کلمات هم خانواده

کلمات هم خانواده

 

درعربی به کلماتی هم خانواده می گویند که ازیک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آنها پشت سرهم بیایند مانند :

رابط - مربوط - ارتباط - ربط

عجله - عجول - عاجل و تعجیل

تدریس - دروس - مدرس - درس

عامل - معمول - عمال - عمل

تعلیم - عالم - معلم - معلوم

نظر - ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت

نکته :

کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیشتر مواقع  سه حرف مشترک دارند .

کلمات هم خانواده در فارسی :

ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .

مانند :

دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان

 

نکته :

بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

مانند :

گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ

هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر

بن فعل :

به جزو ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :

بن ماضی :

برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی )

بن مضارع :

برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع )


نويسنده : رمضان نظری


نمونه سوالات پایه ششم نوبت دوم
نمونه سوالات ششم ابتدایی
" نوبت دوم "

هدیه های آسمان............................................ دانلودریاضی ششم .................................................... دانلودعلوم ششم ........................................................ دانلوداجتماعی ............................................................. دانلودفارسی .............................................................. دانلود


نويسنده : رمضان نظری


15 آزمون ریاضی پایه ششم در نوبت 2

 آزمو ن ریاضی نوبت دوم پایه ی ششم

 

 

 

  ریاضی خرداد-شماره ی 1

 

ریاضی خرداد-شماره ی 2

 

ریاضی خرداد-شماره ی 3

 

ریاضی خرداد-شماره ی 4

 

ریاضی خرداد-شماره ی 5

 

ریاضی خرداد-شماره ی 6

 

ریاضی خرداد-شماره ی 7

 

ریاضی خرداد-شماره ی 8

 

ریاضی خرداد-شماره ی 9

 

ریاضی خرداد-شماره ی 10

 

ریاضی خرداد-شماره ی 11

 

ریاضی خرداد-شماره ی 12

 

ریاضی خرداد-شماره ی 13

 

ریاضی خرداد-شماره ی 14

 

ریاضی خرداد-شماره ی 15


نويسنده : رمضان نظری


فارسی سال ششم

فارسی

آزمون تستی ادبیات با پاسخ-1 (جدید) آزمون تستی ادبیات با پاسخ-2(جدید) آزمون تستی ادبیات با پاسخ(جدید)
آزمون املا آزمون فارسی دوره نیم سال اول آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 14-فروردین 93 (جدید)
آزمون املا آزمون فارسی آزمون فارسی
درس دهم کار در خانه کاردرخانه فارسی آزمون انشا
آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 12  آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 10  پاسخ آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1تا 10 
نمونه سوالات نوبت اول املا و انشای فارسی و مطالعات آزمون املای تقریری و تحریری از درس 1 تا 10 آزمون انشا و نگارش از درس 1 تا 10 
آزمون ده درس اول بخوانیم آزمون تستی فارسی و مهارت های نوشتاری آزمون استعدادهای درخشان
آزمون ترمیمی ریاضی و فارسی دی 92 آزمون فارسی و ریاضی بهمن 92 نوبت اول املا
سوالات بنویسیم نوبت اول آزمون املا نوبت اول 92 آزمون املا آذر 92
آزمون املا نوبت اول آزمون مدادکاغذی دیماه 92 آزمون مدادکاغذی فارسی
آزمون فصل سوم آزمون بخوانیم و بنویسیم درس 1 تا 6 آزمون هماهنگ میان دوره ای فارسی نوشتاری -دیماه 92
آزمون دوره ای نوشتاری درس سوم و چهارم آزمون بخوانیم و بنویسیم درس 1تا6 آزمون فصل سوم- 92
آزمون املا نوبت اول آزمون نوشتاری آبان آزمون آبان فارسی نوشتاری
نمونه سئوالات انشا نمونه سوال درس انشا آزمون چهار گزینه ای
نمونه سئوالات انشا نمونه سئوالات املا نمونه سئوالات املا
انشا و نگارش فارسی-نوبت دوم انشا-منطقه 12 تهران املا-منطقه 12 تهران
انشاو نگارش املا ارزشیابی فارسی
فارسی    

نويسنده : رمضان نظری


علــــــــوم تجربــــی سال ششم

علــــــــوم تجربــــی

آزمون جامع پنجاه سوالی (جدید) آزمون جامع علوم(جدید)  
سؤالات تستی درس 12 -قسمت دوم (جدید) سؤالات تستی درس 12 -قسمت سوم(جدید) سؤالات تستی درس 12 -قسمت چهارم(جدید)
سوالات تستی درس دهم،یازدهم و دوازدهم-فروردین 93 پاسخنامه آزمون از درس 1 تا 10 -فروردین 93 (جدید) سؤالات تستی درس 12 -قسمت اول(جدید)
آزمون از درس 1 تا 10 آزمون مداد کاغذی-درس خیلی کوچک خیلی بزرگ آزمون مداد کاغذی درس نهم -سفر انرژی 
پاسخ آزمون علوم تجربی از درس 1تا 8 آزمون علوم فصل ششم
آزمون علوم درس 1تا 7 پاسخ آزمون علوم تجربی از درس 1تا 7 آزمون علوم درس 1تا 8
سوالات تستی درس10 با پاسخنامه سوالات علوم به روش تیمز آزمون هفت درس اول-اسفند 92
سوالات تستی درس 6 با پاسخنامه سوالات تستی درس7 با پاسخنامه سوالات تستی درس9 با پاسخنامه
آزمون عملکردی علوم آذر 92 سوالات نوبت اول سوالات تستی درس5 با پاسخنامه
آزمون علوم نوبت اول آزمون علوم نوبت اول 92-93 آزمون مدادکاغذی دیماه 92
آزمون علوم درس 1 تا 5 آزمون فصل 1و2و3 آزمون علوم درس 1 تا5 -نمونه دوم
آزمون تستی تشریحی- دیماه آزمون تستی تشریحی درس 1تا6 آزمون تستی-فصل اول تا چهارم
سوال ترم دوم نمونه سوال امتحانی آزمون علوم
سوالات علوم تجربی سوالات علوم تجربی نوبت دوم سوال نوبت اول
سوالات علوم تجربی فصل دوم علوم درس اول و دوم
فصل دوم و سوم علوم-نوبت اول  

نويسنده : رمضان نظری


هدیه های آسمانی و قرآن سال ششم

هدیه های آسمانی و قرآن

آزمون هدیه های آسمان(جدید)    
سوالات قرآن و هدیه های آسمانی-فروردین 93 پاسخنامه آزمون هدیه های آسمان از درس 1تا 14-فروردین 93 (جدید) آزمون تستی هدیه های آسمان(جدید)
آزمون هدیه های آسمان ارزشیابی هدیه های آسمان آزمون هدیه های آسمان-درس1تا14
سوالات قرآن سوالات هدیه های آسمان سوالات هدیه های آسمانی
آزمون از درس 1 تا 10 پاسخ آزمون از درس 1تا 10  آزمون جامع هفته دوم اسفند 92
نوبت اول هدیه قرآن و هدیه های آسمان استعدادهای درخشان آزمون هدیه های آسمان از درس11 تا 17 
نمونه سوال تستی هدیه آسمان آزمون هدیه سوالات هدیه آسمان نوبت اول
تکلیف هفتگی هفته دوم آزمون هدیه نوبت دوم آزمون تستی هدیه آسمان
سوالات هدیه های آسمانی سوالات چهارگزینه ای هدیه نوبت اول نمونه سوال هدیه
آزمون درسهای 1 تا 7 آزمون هدیه های آسمان سوالات تشریحی و تستی درس 7 و8
هدیه های آسمان درس 1 تا 7 نمونه سوال پیام های آسمانی میان ترم- آذر92 سوالات درس چهارم قرآن
سوالات منطقه 12 تهران نوبت اول تا درس دهم هدیه های آسمانی
هدیه ها ی آسمان نوبت اول    

نويسنده : رمضان نظری


سو.الات ریاضی ششم
ریــــــاضیات
آموزش همراه با سوال بحث میانگین یا معادل(جدید) آزمون تلفیقی فصل هفتم اندازه گیری سطح و حجم(جدید) آزمون از فصل 1تا7(جدید)
سوالات بخش پنجم- تیزهوشان(جدید) سوالات بخش ششم- تیزهوشان(جدید) سوالات بخش هفتم- تیزهوشان(جدید)
سوالات بخش دوم- تیزهوشان(جدید) سوالات بخش سوم- تیزهوشان(جدید) سوالات بخش چهارم- تیزهوشان(جدید)
سوالات بخش تناسب-تیزهوشان(جدید) فرمول های بخش کسر(جدید) فرمول های حل مسئله - مبحث احجام -تیزهوشان(جدید)
آزمون تستی ازفصل 6 (جدید) آزمون تستی ازفصل 7 (جدید) سوالات بخش پذیری-تیزهوشان(جدید)
آزمون از فصل 1 تا 7(سطح سوالات متوسط به بالا) -فروردین 93 (جدید) پاسخنامه آزمون فصل 1 تا 7-فروردین 93 (جدید) پاسخنامه آزمون فصل 1 تا 6 (1 تا 111)-فروردین 93 (جدید)
نمونه سوالات تقویتی جلسه6(جدید) نمونه سوالات تقویتی جلسه7(جدید) آزمون جامع شماره هجده(فصل اول تا هشتم ریاضی)(جدید)
نمونه سوالات تقویتی جلسه3 (جدید) نمونه سوالات تقویتی جلسه4(جدید) نمونه سوالات تقویتی جلسه5(جدید)
پاسخنامه تمرین مساحت آزمون از فصل 1 تا 5 -سطح سوالات متوسط به بالا آزمون جامع تستی شماره 17 با پاسخ
روابط محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی روابط محاسبه مساحت و حجم اشکال هندسی پاسخنامه تمرین های مساحت و حجم
سوالات بخش آمار-1 سوالات بخش آمار-2 سوالات بخش آمار-3
سوالات تیزهوشان با جواب آزمون تستی آزمون از فصل 1 تا 6 (از صفحه 1 تا 111)
نمونه سوالات آزمون یازدهم تیزهوشانی کانون همراه با پاسخنامه روابط محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی آزمون مداد کاغذی- فصل 5 (نسبت،تناسب،درصد)
مبحث درصد مبحث اعشار آزمون ریاضی
آزمون ریاضی از فصل 1تا4 سری دوم آزمون ریاضی فصل5 پاسخ آزمون ریاضی فصل 5
پاسخ آزمون ریاضی از فصل 1تا3 آزمون ریاضی از فصل 1تا4 پاسخ آزمون ریاضی از فصل 1تا 4
نمونه تمرین عددهای تقریبی پاسخ عددهای تقریبی  آزمون ریاضی از فصل 1 تا 3
آزمون آمار آزمون فصل 7 -اسفند 92  آزمون اسفند 92
پیک آدینه شماره 18 آزمون استعدادهای درخشان نمونه سوالات ریاضی به روش تیمز
نمونه سوال تیزهوشان-مبحث کسر سوال نوبت اول نوبت اول ریاضی
آزمون پیشرفت دیماه 92(استان مازندران)با پاسخنامه آزمون نوبت اول آزمون جامع پیشرفت تحصیلی استان اصفهان
آزمون نوبت اول آزمون نوبت اول 92-93 آزمون مدادکاغذی دیماه92
پیک آدینه شماره 11 پیک آدینه شماره 12 - دیماه 92 پیک آدینه شماره 15
آزمون تستی اول دیماه برای کلیه دروس آزمون شماره 9 از فصل اول تا فصل 4 -دیماه 92 آزمون شماره 10 از فصل اول تا فصل 4 -دیماه 92
پیک آدینه 13 تمرینات دروس1و2 فصل 3 کاردرخانه برای دروس 3و4 فصل3
آزمون دوره ای-فصل دوم نمونه سوالات تیزهوشانی مناسب پنجم و ششم سری دوم سوالهای پنجم وششم تیزهوشان
پیک آدینه 13 پیک آدینه 14 آزمون جامع 25سوالی شماره4
پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم پیک آدینه فصل سوم تمرین برای درس1  فصل4
کار در منزل شامل سوالات تقریب زدن نمونه سوال دی ماه92 تمرین تقریب
آزمون تستی کلیه دروس پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم ویژه تیزهوشان ریاضی آذر ماه
آزمون ریاضی فصل 1 و 2 آدینه 20 آذرماه 92 آزمون ریاضی
آدینه شماره 4 آدینه شماره 5 آدینه شماره 6
آدینه شماره 7 آدینه شماره 2 آدینه شماره 3
نمونه سوال ریاضی نمونه سوال مبحث حل مساله نمونه سوال
فصل 2 فصل 3 فصل 4
فصل 7  فصل 8 فصل 1
کار در خانه -شماره 1 فصل 5  فصل 6
نمونه سئوالات ریاضی سوال نوبت اول نمونه سوال ترم دوم
فصل ششم درس اول-کار در خانه فصل ششم -درس دوم-کار در خانه فصل ششم-آمار و احتمالات
فصل چهارم-درس اول فصل 4 - درس 2 فصل 4- عددهای تقریبی
آزمون بهمن 91 آزمون آبانماه نوبت اول تا صفحه 86
ریاضی ریاضی ریاضی
ریاضی ریاضی ریاضی
تمرین ریاضی فصل دوم ریاضی ریاضی
ریاضی-کسر و عدد مخلوط فصل اول-ریاضی فرمول های ریاضی
ریاضی-فصل اول ریاضی-فصل سوم ریاضی- نسبت و تناسب
ارزشیابی ریاضی فصل اول ریاضی ریاضی
تمرین ریاضی سوال امتحانی آزمون ریاضی-نوبت اول

نويسنده : رمضان نظری


آزمون ریاضی ششم


نويسنده : رمضان نظری


نمایش زاویه های مکمل و متمم

 

-نمایش زاویه های مکمل و متتم


نويسنده : رمضان نظری


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 صفحه بعد