بانک سوالات پایه ششم ابتدایی

 
 

     

به وبلاگ بانك سوالات ششم ابتدايي خوش آمديد
تاریخ: سه شنبه 26 دی 1393برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری

فارسی

آزمون تستی ادبیات با پاسخ-1 (جدید) آزمون تستی ادبیات با پاسخ-2(جدید) آزمون تستی ادبیات با پاسخ(جدید)
آزمون املا آزمون فارسی دوره نیم سال اول آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 14-فروردین 93 (جدید)
آزمون املا آزمون فارسی آزمون فارسی
درس دهم کار در خانه کاردرخانه فارسی آزمون انشا
آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 12  آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 10  پاسخ آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1تا 10 
نمونه سوالات نوبت اول املا و انشای فارسی و مطالعات آزمون املای تقریری و تحریری از درس 1 تا 10 آزمون انشا و نگارش از درس 1 تا 10 
آزمون ده درس اول بخوانیم آزمون تستی فارسی و مهارت های نوشتاری آزمون استعدادهای درخشان
آزمون ترمیمی ریاضی و فارسی دی 92 آزمون فارسی و ریاضی بهمن 92 نوبت اول املا
سوالات بنویسیم نوبت اول آزمون املا نوبت اول 92 آزمون املا آذر 92
آزمون املا نوبت اول آزمون مدادکاغذی دیماه 92 آزمون مدادکاغذی فارسی
آزمون فصل سوم آزمون بخوانیم و بنویسیم درس 1 تا 6 آزمون هماهنگ میان دوره ای فارسی نوشتاری -دیماه 92
آزمون دوره ای نوشتاری درس سوم و چهارم آزمون بخوانیم و بنویسیم درس 1تا6 آزمون فصل سوم- 92
آزمون املا نوبت اول آزمون نوشتاری آبان آزمون آبان فارسی نوشتاری
نمونه سئوالات انشا نمونه سوال درس انشا آزمون چهار گزینه ای
نمونه سئوالات انشا نمونه سئوالات املا نمونه سئوالات املا
انشا و نگارش فارسی-نوبت دوم انشا-منطقه 12 تهران املا-منطقه 12 تهران
انشاو نگارش املا ارزشیابی فارسی
فارسی    تاریخ: جمعه 29 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری

علــــــــوم تجربــــی

آزمون جامع پنجاه سوالی (جدید) آزمون جامع علوم(جدید)  
سؤالات تستی درس 12 -قسمت دوم (جدید) سؤالات تستی درس 12 -قسمت سوم(جدید) سؤالات تستی درس 12 -قسمت چهارم(جدید)
سوالات تستی درس دهم،یازدهم و دوازدهم-فروردین 93 پاسخنامه آزمون از درس 1 تا 10 -فروردین 93 (جدید) سؤالات تستی درس 12 -قسمت اول(جدید)
آزمون از درس 1 تا 10 آزمون مداد کاغذی-درس خیلی کوچک خیلی بزرگ آزمون مداد کاغذی درس نهم -سفر انرژی 
پاسخ آزمون علوم تجربی از درس 1تا 8 آزمون علوم فصل ششم
آزمون علوم درس 1تا 7 پاسخ آزمون علوم تجربی از درس 1تا 7 آزمون علوم درس 1تا 8
سوالات تستی درس10 با پاسخنامه سوالات علوم به روش تیمز آزمون هفت درس اول-اسفند 92
سوالات تستی درس 6 با پاسخنامه سوالات تستی درس7 با پاسخنامه سوالات تستی درس9 با پاسخنامه
آزمون عملکردی علوم آذر 92 سوالات نوبت اول سوالات تستی درس5 با پاسخنامه
آزمون علوم نوبت اول آزمون علوم نوبت اول 92-93 آزمون مدادکاغذی دیماه 92
آزمون علوم درس 1 تا 5 آزمون فصل 1و2و3 آزمون علوم درس 1 تا5 -نمونه دوم
آزمون تستی تشریحی- دیماه آزمون تستی تشریحی درس 1تا6 آزمون تستی-فصل اول تا چهارم
سوال ترم دوم نمونه سوال امتحانی آزمون علوم
سوالات علوم تجربی سوالات علوم تجربی نوبت دوم سوال نوبت اول
سوالات علوم تجربی فصل دوم علوم درس اول و دوم
فصل دوم و سوم علوم-نوبت اول  تاریخ: جمعه 29 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری

هدیه های آسمانی و قرآن

آزمون هدیه های آسمان(جدید)    
سوالات قرآن و هدیه های آسمانی-فروردین 93 پاسخنامه آزمون هدیه های آسمان از درس 1تا 14-فروردین 93 (جدید) آزمون تستی هدیه های آسمان(جدید)
آزمون هدیه های آسمان ارزشیابی هدیه های آسمان آزمون هدیه های آسمان-درس1تا14
سوالات قرآن سوالات هدیه های آسمان سوالات هدیه های آسمانی
آزمون از درس 1 تا 10 پاسخ آزمون از درس 1تا 10  آزمون جامع هفته دوم اسفند 92
نوبت اول هدیه قرآن و هدیه های آسمان استعدادهای درخشان آزمون هدیه های آسمان از درس11 تا 17 
نمونه سوال تستی هدیه آسمان آزمون هدیه سوالات هدیه آسمان نوبت اول
تکلیف هفتگی هفته دوم آزمون هدیه نوبت دوم آزمون تستی هدیه آسمان
سوالات هدیه های آسمانی سوالات چهارگزینه ای هدیه نوبت اول نمونه سوال هدیه
آزمون درسهای 1 تا 7 آزمون هدیه های آسمان سوالات تشریحی و تستی درس 7 و8
هدیه های آسمان درس 1 تا 7 نمونه سوال پیام های آسمانی میان ترم- آذر92 سوالات درس چهارم قرآن
سوالات منطقه 12 تهران نوبت اول تا درس دهم هدیه های آسمانی
هدیه ها ی آسمان نوبت اول    تاریخ: جمعه 29 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری
ریــــــاضیات
آموزش همراه با سوال بحث میانگین یا معادل(جدید) آزمون تلفیقی فصل هفتم اندازه گیری سطح و حجم(جدید) آزمون از فصل 1تا7(جدید)
سوالات بخش پنجم- تیزهوشان(جدید) سوالات بخش ششم- تیزهوشان(جدید) سوالات بخش هفتم- تیزهوشان(جدید)
سوالات بخش دوم- تیزهوشان(جدید) سوالات بخش سوم- تیزهوشان(جدید) سوالات بخش چهارم- تیزهوشان(جدید)
سوالات بخش تناسب-تیزهوشان(جدید) فرمول های بخش کسر(جدید) فرمول های حل مسئله - مبحث احجام -تیزهوشان(جدید)
آزمون تستی ازفصل 6 (جدید) آزمون تستی ازفصل 7 (جدید) سوالات بخش پذیری-تیزهوشان(جدید)
آزمون از فصل 1 تا 7(سطح سوالات متوسط به بالا) -فروردین 93 (جدید) پاسخنامه آزمون فصل 1 تا 7-فروردین 93 (جدید) پاسخنامه آزمون فصل 1 تا 6 (1 تا 111)-فروردین 93 (جدید)
نمونه سوالات تقویتی جلسه6(جدید) نمونه سوالات تقویتی جلسه7(جدید) آزمون جامع شماره هجده(فصل اول تا هشتم ریاضی)(جدید)
نمونه سوالات تقویتی جلسه3 (جدید) نمونه سوالات تقویتی جلسه4(جدید) نمونه سوالات تقویتی جلسه5(جدید)
پاسخنامه تمرین مساحت آزمون از فصل 1 تا 5 -سطح سوالات متوسط به بالا آزمون جامع تستی شماره 17 با پاسخ
روابط محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی روابط محاسبه مساحت و حجم اشکال هندسی پاسخنامه تمرین های مساحت و حجم
سوالات بخش آمار-1 سوالات بخش آمار-2 سوالات بخش آمار-3
سوالات تیزهوشان با جواب آزمون تستی آزمون از فصل 1 تا 6 (از صفحه 1 تا 111)
نمونه سوالات آزمون یازدهم تیزهوشانی کانون همراه با پاسخنامه روابط محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی آزمون مداد کاغذی- فصل 5 (نسبت،تناسب،درصد)
مبحث درصد مبحث اعشار آزمون ریاضی
آزمون ریاضی از فصل 1تا4 سری دوم آزمون ریاضی فصل5 پاسخ آزمون ریاضی فصل 5
پاسخ آزمون ریاضی از فصل 1تا3 آزمون ریاضی از فصل 1تا4 پاسخ آزمون ریاضی از فصل 1تا 4
نمونه تمرین عددهای تقریبی پاسخ عددهای تقریبی  آزمون ریاضی از فصل 1 تا 3
آزمون آمار آزمون فصل 7 -اسفند 92  آزمون اسفند 92
پیک آدینه شماره 18 آزمون استعدادهای درخشان نمونه سوالات ریاضی به روش تیمز
نمونه سوال تیزهوشان-مبحث کسر سوال نوبت اول نوبت اول ریاضی
آزمون پیشرفت دیماه 92(استان مازندران)با پاسخنامه آزمون نوبت اول آزمون جامع پیشرفت تحصیلی استان اصفهان
آزمون نوبت اول آزمون نوبت اول 92-93 آزمون مدادکاغذی دیماه92
پیک آدینه شماره 11 پیک آدینه شماره 12 - دیماه 92 پیک آدینه شماره 15
آزمون تستی اول دیماه برای کلیه دروس آزمون شماره 9 از فصل اول تا فصل 4 -دیماه 92 آزمون شماره 10 از فصل اول تا فصل 4 -دیماه 92
پیک آدینه 13 تمرینات دروس1و2 فصل 3 کاردرخانه برای دروس 3و4 فصل3
آزمون دوره ای-فصل دوم نمونه سوالات تیزهوشانی مناسب پنجم و ششم سری دوم سوالهای پنجم وششم تیزهوشان
پیک آدینه 13 پیک آدینه 14 آزمون جامع 25سوالی شماره4
پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم پیک آدینه فصل سوم تمرین برای درس1  فصل4
کار در منزل شامل سوالات تقریب زدن نمونه سوال دی ماه92 تمرین تقریب
آزمون تستی کلیه دروس پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم ویژه تیزهوشان ریاضی آذر ماه
آزمون ریاضی فصل 1 و 2 آدینه 20 آذرماه 92 آزمون ریاضی
آدینه شماره 4 آدینه شماره 5 آدینه شماره 6
آدینه شماره 7 آدینه شماره 2 آدینه شماره 3
نمونه سوال ریاضی نمونه سوال مبحث حل مساله نمونه سوال
فصل 2 فصل 3 فصل 4
فصل 7  فصل 8 فصل 1
کار در خانه -شماره 1 فصل 5  فصل 6
نمونه سئوالات ریاضی سوال نوبت اول نمونه سوال ترم دوم
فصل ششم درس اول-کار در خانه فصل ششم -درس دوم-کار در خانه فصل ششم-آمار و احتمالات
فصل چهارم-درس اول فصل 4 - درس 2 فصل 4- عددهای تقریبی
آزمون بهمن 91 آزمون آبانماه نوبت اول تا صفحه 86
ریاضی ریاضی ریاضی
ریاضی ریاضی ریاضی
تمرین ریاضی فصل دوم ریاضی ریاضی
ریاضی-کسر و عدد مخلوط فصل اول-ریاضی فرمول های ریاضی
ریاضی-فصل اول ریاضی-فصل سوم ریاضی- نسبت و تناسب
ارزشیابی ریاضی فصل اول ریاضی ریاضی
تمرین ریاضی سوال امتحانی آزمون ریاضی-نوبت اولتاریخ: جمعه 29 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری
تاریخ: شنبه 28 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری

 

-نمایش زاویه های مکمل و متتم
تاریخ: پنج شنبه 26 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری

دقیقاً یازده عدد گسترده وجود دارد که می‌توان با آن ها مکعب ساخت. کدام یک از تصویرهای زیر با تا کردن به مکعب تبدیل می‌شود؟ برای مشاهده جواب روی تصویر زیر کلیک کنید و جواب را مشاهده کنید که در یک فایل زیپ شده قرار داده ایم! 

گسترده های مکعب

 
تاریخ: شنبه 21 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری
فرمول های ریاضی ششم

فرمولها و راهنمای ریاضی ششم ابتدایی

1-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز(جدا از هم)،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید.

2 ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها

توجه : تعداد فاصله‏ها همیشه یکی کم‏تر از تعداد نقطه‏ها است.

2-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز،بر روی خط راست باشند، تعداد نیم خط‏ها از فرمول زیر،به دست می آید.

2 × تعداد نقطه‏ها = تعداد نیم خط‏ها

3-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک نیم خط باشند،تعداد نیم خط‏ها مانند مثال زیر به دست می‏آید.

مثال: برروی یک نیم خط،هفت نقطه‏ی متمایز وجود دارد چند نیم خط،در شکل وجود دارد؟

پس (8 = 1 + 7 ) نقطه داریم یعنی 8 نیم خط خواهیم داشت.

4- هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک پاره خط باشند نیم خطی، درشکل وجود ندارد.

 

برش و قسمت:

وقتی می خواهیم یک قطعه یا جسمی رشته مانند را به قسمت های مساوی ویا نامساوی  تقسیم کنیم همیشه تعداد قسمت‏ها یکی بیش‏تر از تعداد برش‏ها است.

مثال: یک آهنگر , میله ای به طول 12 متر را به چهار قسمت تقسیم کرد او برای این کار چند برش زده است؟

برش 3 = 1 – 4 (قسمت)

 

مجموع و اختلاف:

هرگاه مجموع دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدهند و آن دو عدد را از ما بخواهند، از دو راه زیر به دست می‏آید.

1-اگر مجموع واختلاف را از هم کم کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد کوچک‏تر به دست می‏آید.

2- اگر مجموع واختلاف را با هم جمع کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد بزرگ‏تربه دست می‏آید.

تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

1-از عدد1 تا 99 از همه‏ی رقم‏ها 20 تا داریم به جز رقم(صفر)،که از آن 9 تا داریم.

2-از عدد 100تا 199 از همه‏ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(یک)،که از آن 120 تا داریم.

3- از عدد 200تا 299 از همه‏ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(دو)،که از آن 120 تا داریم و ...

تعداد اعداد

در مجموعه اعداد طبیعی (از یک شروع می‏شود)تعداد اعداد یک رقمی9 تا،اعداد دو  رقمی 90تا،اعداد سه رقمی 900تا،اعداد چهاررقمی 9000 تاو... می باشد.

تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

1-اگر تعداداعداد،از عدد اولی تا عدد آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

1 + (عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که کسری و اعشاری نباشد) وجود دارد؟

تعداد اعداد 1001 = 1+(27 – 1027 )

2-اگر تعداد اعداد،بین دو عدد اولی و آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

1 – ( عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

3- اگر تعداد اعداد زوج و یا فرد یک مجموعه‏ی اعداد متوالی مورد نظر باشد از فرمول‏های زیر استفاده می‏شود.

1+ 2÷(کوچک‏ترین عدد زوج – بزرگ‏ترین عدد زوج) = تعداد اعداد زوج

1 + 2÷(کوچک‏ترین عدد فرد – بزرگ‏ترین عدد فرد) = تعداد اعداد فرد

مثال: از عدد 45تا 158چند عدد زوج وچند عدد فرد وجود دارد؟

57= 1 + 2 ÷ (46 – 158 ) = تعداد اعداد زوج

57 = 1 + 2 ÷ ( 45 – 157 )= تعداد اعداد فرد

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مجموع اعداد صحیح متوالی

1-برای محاسبه‏ی مجموع اعداد صحیح متوالی،از فرمول زیر استفاده می‏شود.

2 ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولی وعدد آخری ) = مجموع اعداد صحیح متوالی

مثال: محموع اعداد صحیح از 1 تا 100 را به دست آورید؟

مجموع اعداد 5050 = 2 ÷ 100( × (100 + 1 ))

2- برای محاسبه مجموع اعداد صحیح فرد متوالی که از عدد(یک) شروع

می‏شوندویا مجموع اعداد صحیح زوج متوالی‏که‏ازعدد(دو)شروع می‏شوند

علاوه بر فرمول قبلی،می‏توانیم از فرمول های زیر استفاده کنیم.

تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح فرد متوالی

(1 + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح زوج متوالی

مثال: مجموع اعداد صحیح زوج و مجموع اعداد صحیح فرد متوالی از 1 تا100 را به دست آورید؟

از 1 تا 100 ، 50تا فرد و 50 تا زوج هستند.

2500 = 50 × 50 = تعداد اعداد صحیح فرد متوالی

2550 = 51 × 50 = تعداد اعداد صحیح زوج متوالی

 

عدد وسطی

هرگاه مجموع چند عدد صحیح متوالی (با فاصله های یکسان) را بدهند و آن اعداد را  بخواهند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسیم کرده،عدد وسطی به دست  می‏آید.

1- اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زیر عمل،می کنیم.

مثال: مجموع 5 عدد صحیح متوالی 75 می‏باشدکوچک‏ترین عدد را به دست آورید؟

عدد وسطی 15 = 5 ÷ 75

75 = 17 + 16 + 15 + 14 + 13

2- اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زیر عمل می کنیم.

مثال: مجموع 6 عدد صحیح فرد متوالی 96 می باشد یزرگ ترین عدد را به دست آورید؟

عدد وسطی 16 = 6 ÷ 96

 

رقم یکان

1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.

اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس

3-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.

کسر بین دو کسر

برای نوشتن کسر بین دو کسر،کافی است صورت‏ها را با هم و مخرج‏ها را نیز را باهم جمع کرد به مثال زیر توجه کنید.

سه کسر بین دو کسر نوشته شده است.

 

بخش پذیری

بخش پذیری بر 11 : از سمت چپ شروع می کنیم و ارقام را یکی در میان با هم جمع  می کنیم و بعد حاصل را از هم کم می‏کنیم و حاصل تفریق را بر 11 تقسیم  می‏کنیم،اگر باقی مانده صفر شود بر 11 بخش پذیر است.

مثال: آیا عدد 32121456 بر 11 بخش‏پذیر است؟

 

تقسیم کسرها:

تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می توانیم انجام دهیم.

1- اگر مخرج‏ها مساوی باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

اما اگر مخرج‏ها مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوی می‏کنیم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

2- کسر اول را نوشته، علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و عمل ضرب را انجام می دهیم.

3- دور در دور و نزدیک در نزدیک: از این روش، فقط در مواقعی که لازم باشد استفاده می کنیم.

 

نسبت و تناسب :

1- تناسب زمانی : در این نوع تناسب، زمان تغییری نمی کند.

مثال : اگر 4 پیراهن روی طناب در مدت زمان یک ساعت خشک شوند 8 پیراهن در همان شرایط در همان یک ساعت خشک می شود.

2-  تناسب مستقیم : اگر قیمت یک تخم مرغ 100 تومان باشد 5 تخم مرغ 500 تومان  می شود یعنی با افزایش تعداد تخم مرغ ها، قیمت خرید تخم مرغ ها نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

3-  تناسب معکوس : گاهی اوقات کمیت ها با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه یکی را  زیاد کنیم به همان نسبت ، دیگری هم کم می شود. در این حالت می گوییم تناسب  معکوس است. مثلاً اگر2 کارگر، کاری را در مدّت 6 روز انجام می دهند ،4  کارگر، همان کار را در مدت 3 روز انجام می دهند.

زاویه‏ی بین دو عقربه‏ی ساعت شمار و دقیقه شمار:

برای محاسیه زاویه‏ی بین دو عقربه‏ی ساعت شمار و دقیقه شمار ، مقدار ساعت را در عدد 30 ضرب کرده، مقدار دقیقه را در عدد5/5 ضرب کرده، عدد کوچک تر را از  عدد بزرگ تر کم می کنیم. در صورتی که جواب به دست آمده از 180 درجه بیش‏تر  باشد آن را از 360 کم می کنیم.

مثال: زاویه ای که دو عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت 1:50 می سازند چند درجه است؟

 

زاویه‏ی بین دو عقربه

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها:

برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای 2 نموده ، در 180 ضرب می کنیم.

180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی را به دست آورید؟

درجه 540 = 180× (2 – 5 ) : پنج ضلعی

تعداد قطرهای چندضلعی ها:

از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسیم می کنیم.

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 - تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ی (3- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( 1= 3 – 4) یک قطر می گذرد.

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟

تعداد قطرها 9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 )

 

تعداد زاویه ها:

هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها

توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.

مثال : در شکل روبرو چند زاویه وجود دارد؟

ارتفاع وارد بر وتر:

برای محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.

وتر ÷ حاصل ضرب دو ضلع زاویه‏ی قائمه= ارتفاع واردبر وتر

مثال : اگر دو ضلع زاویه‏ی قائمه مثلث قائم الزاویه‏ای 5 و 12 س باشدووتر آن 15 س باشد.طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟
تاریخ: سه شنبه 19 آذر 1392برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری
تاریخ: سه شنبه 14 آبان 1392برچسب:,
ارسال توسط رمضان نظری

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وبلاگ:

آمار وبلاگ:  

بازدید امروز : 109
بازدید دیروز : 121
بازدید هفته : 1427
بازدید ماه : 3948
بازدید کل : 95633
تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 489
تعداد آنلاین : 9